Referencje

Obecnie firma rozwija swoją działalność w kierunku obsługi procesu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w gminach. Nawiązaliśmy współpracę z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz z Warszawy i wspieramy gminy w realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz prowadzimy szkolenia i prelekcje, w tym zakresie, na bazie własnych doświadczeń.

Wcześniej firma była skoncentrowani na Centralizacji rozliczenia podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Nawiązaliśmy współpracę z gminami wiejskimi, miejsko-wiejskimi i powiatami na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy
gwarantujemy naszą solidność, profesjonalizm, doświadczenie.