Referencje

Obecnie firma rozwija swoją działalność w kierunku obsługi procesu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w gminach.

Wcześniej firma była skoncentrowana na Centralizacji rozliczenia podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Nawiązaliśmy współpracę z gminami wiejskimi, miejsko-wiejskimi i powiatami na terenie województwa śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy
gwarantujemy naszą solidność, profesjonalizm, doświadczenie.