O firmie

Krótka historia

Kancelaria Konsultingowa „PROFIT”, jest kontynuacją doradztwa prowadzonego od 1 września 1991 roku. Początkowo firma specjalizowała się w prowadzeniu ksiąg handlowych podmiotom gospodarczym.

Kolejnym etapem było utworzenie i zarządzanie w latach 1992-1999 Spółką Akcyjną Konsorcjum Leasingowe „L.D.S” Z.P.Ch. w Częstochowie.

W dalszym rozwoju firmy została podjęta współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradzania wójtom, burmistrzom i prezydentom, w zarządzaniu finansami gmin i rozwiązywaniu bieżących problemów gospodarczych regionów.

Ważnym wydarzeniem w doskonaleniu zdobytych już umiejętności i gromadzeniu nowych doświadczeń, było pełnienie przez Lidię Piestrzyńską funkcji Skarbnika Gminy Lelów w latach 2011-2014.

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Gminy Lelów zaowocowało uplasowaniem się gminy na:

1 (pierwszym) miejscu w powiecie częstochowskim,
4 (czwartym) miejscu w województwie śląskim,
57 (pięćdziesiątym siódmym) miejsce w kraju,

w rankingu gmin wiejskich Tygodnika WPROST, który analizując wszystkie wskaźniki finansowe gmin, w tym: realizowane budżety, prowadzone inwestycyjne i zadłużanie się gmin, opublikował listę najbardziej efektywnie zarządzanych gmin w Polsce.

Dziś

Obecnie firma specjalizuje się w Centralizacji podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, obsłudze procesu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
i naprawie finansów gmin.

Inicjowanie i kreowanie, a następnie realizowanie wielu przedsięwzięć w gminach, umożliwiło zdobycie ogromnych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów,
z jakim zmagają się włodarze JST.