O firmie

Krótka historia

Kancelaria Konsultingowa „PROFIT”, jest kontynuacją doradztwa prowadzonego od 1 września 1991 roku. Początkowo firma specjalizowała się w prowadzeniu ksiąg handlowych podmiotom gospodarczym.

Kolejnym etapem było utworzenie i zarządzanie w latach 1992-1999 Spółką Akcyjną Konsorcjum Leasingowe „L.D.S” Z.P.Ch. w Częstochowie.

Następnie podjęto współpracę z gminami, szczególnie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradzania wójtom, burmistrzom i prezydentom, w zarządzaniu finansami gmin i rozwiązywaniu bieżących problemów gospodarczych regionów.

Ważnym wydarzeniem w doskonaleniu zdobytych umiejętności i gromadzeniu nowych doświadczeń, było pełnienie przez Lidię Piestrzyńską funkcji Zastępcy Wójta Gminy Olsztyn w latach 2007-2008 oraz funkcji Skarbnika Gminy Lelów w latach 2011-2014.

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Gminy Lelów zaowocowało uplasowaniem się gminy na:

1 (pierwszym) miejscu w powiecie częstochowskim,
4 (czwartym) miejscu w województwie śląskim,
57 (pięćdziesiątym siódmym) miejscu w kraju,

w rankingu gmin wiejskich Tygodnika WPROST, który analizując wszystkie wskaźniki finansowe gmin, w tym: realizowane budżety, prowadzone inwestycyjne i zadłużanie się gmin, opublikował listę najbardziej efektywnie zarządzanych gmin w Polsce w latach 2013 i 2014.

Dziś

Obecnie firma specjalizuje się w obsłudze procesu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
naprawie finansów gmin; przeprowadzaniu analiz finansowych działalności gmin i jej jednostek;
współtworzeniu budżetów i wieloletnich prognoz finansowych gmin;
przekształcaniu form prawnych jednostek i zakładów budżetowych; tworzeniu spółek komunalnych;
centralizacji podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i szkolenia w gminach.