Misja

mgr inż. Lidia Piestrzyńska - właścicielka
mgr inż. Lidia Piestrzyńska
właścicielka
Specjalizacja:

Naprawa finansów gmin.
Pozyskiwanie dotacji unijnych.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne.
Analizy finansowe, studia wykonalności.
Centralizacja VAT w gminach i powiatach.
Przekształcenia jednostek, tworzenie spółek komunalnych.

Wspieranie
rozwoju
gospodarczego
gmin

– to nasza misja od 1991 r.