Misja

Lidia Piestrzyńska - właścicielka firmy
Lidia Piestrzyńska– właścicielka
Specjalizacja:

Centralizacja VAT w gminach i powiatach
Pozyskiwanie dotacji unijnych
Naprawa finansów gmin
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Szkolenia z zakresu świadczonych usług
Bilans otwarcia Kadencji – punkt odniesienia

Wspieranie
rozwoju
gospodarczego
gmin

– to nasza misja od 1991 r.